Änglandaskolan, Örebro

Nybyggnad av skola,Örebro
På sörbyängen i Örebro planerades det för en F-6 skola för ca 525 elever våren 2016.
Byggnaden ska utgöra ett landmärke för Sörbyängen enl Byggnadnsnämdens ambitioner.
Det centrala läget i bostadsområdet gör att är lätt att nå med cykel eller kollektivtrafik.
Byggstart januari 2017 och byggnaden ska stå klar för inflyttning aug 2018
I denna byggnad skall bedrivas skolverksamhet i 4 plan vilket är ovanligt för Örebro kommun.
Byggnaden inrymmer storkök,matsal foajé med med fri takhöjd i 4 våningar.
Lärosalar för träslöjd, musiksal, aula, omkädningsrum och studieytor mm.
mm.
Byggnaden ska klassificeras enligt Miljöbyggnad nivå silver men med guld som ambition.
Beställare: Futurum

Vårt uppdrag:
Projektledning inom installationsområdet, kontrollansvarig och fortlöpande besiktning

Våra konsulter:
Rolf Lindén projektledare installation, samordningsansvarig inom projektet.
Per-Anders Norman kontrollansvarig, besiktningsman
Bengt-Göran Nilsson biträdande besiktningsman VVS
Leif Åkesson biträdande besiktningsman El