Bussdepå för biogasbussar i Köping

Laddningsramper med skärmtak för biogasbussar.

Beställare: Länstrafiken Mälardalen AB

Referens: Christer Göransson

Vårt uppdrag: Upprättande av förfrågningsunderlag, byggledning.

Våra konsulter: Leif Åkesson, elprojektering, Bengt-Göran Nilsson, samordning rör- o styrarbeten, byggledning, Per-Anders Norman, admininstrativa föreskrifter, offentlig upphandling o byggledning.