Nybyggnad av kontor kv Barkassen 5 i Karlstad

I hörnet av Tullhusgatan och Gustav Lovéns gata , fastigheten Barkassen 5. Nytt kontorshus på 5700 kvm samt garage i källarplan.
Byggstart december 2013 och byggnaden var inflyttningsklar sommaren 2015.
Det centrala läget gör att kontoret är lätt att nå med cykel eller kollektivtrafik. På bara några minuters promenadavstånd ligger Karlstad järnvägsstation och innerstadens utbud av shopping och restauranger.
Här får Karlstads kommun som största hyresgäst sitt nya ”stadshus” med plats för tre förvaltningar. Kontoren präglas av öppna lösningar i landskap där ett aktivitetsbaserat arbetssätt är infört. Karlstads kommun får nya ändamålsenliga och effektiva lokaler för sin verksamhet så att kommuninnevånarna skall få den bästa möjliga servicen.
Byggnaden är miljöklassificerad enligt Miljöbyggnad med högsta betyget; Guld.

Beställare: Byggnads AB LE Lundberg Referens: Peter Whass

Vårt uppdrag:
Projektledning, kontrollansvarig och fortlöpande besiktning

Våra konsulter:
Kjell-Arne Andersson projektledare, kontrollansvarig
Per-Anders Norman besiktningsman
Bengt-Göran Nilsson biträdande besiktningsman vvs


läs mer

När SCB förnyar sitt hyresavtal med Norrporten i det s k SCB-huset minskar man samtidigt sin lokalyta med 2500 m2.
Man går ifrån de traditionella cellkontoren och skapar istället effektiva ytor i ett kontorslandskap.
Tre våningar byggs om på detta sätt samtidigt som nya mötesrum tillskapas och pausutrymmena renoveras.
Projektet påbörjas i december 2012 och skall stå klart i juli 2013.

Beställare: Norrporten i Örebro AB
Referens: Hans Hjalmarsson

Vårt uppdrag: Projekt- projekterings- och installationsledning samt kontrollansvarig och BAS-P.

Våra konsulter:
Kjell-Arne Andersson, projekt- och projekteringsledare samt kontrollansvarig och BAS-P.
Bengt-Göran Nilsson, installationsledning


läs mer

I hörnet av Södra Grev Rosengatan och Skolgatan ligger kv Fabriken 20 och 21, två fastigheter byggda 1935. Trevåningshusen av tegel skall byggas på med två våningar som skall inrymma 20 nya lägenheter.
De 28 befintliga lägenheterna renoveras med nya ledningar, ytskikt och skåpsnickerier.
Projektet skall påbörjas i början av 2013 och stå klart i april 2014.

Beställare: Systrarna Hermanssons Fastighetsförvaltning AB

Referens: Marie Hermansson

Vårt uppdrag:
Projekt-, projekterings- och installationsledning samt
kontrollansvarig och BAS-P.

Våra konsulter:
Kjell-Arne Andersson, projekt- och projekteringsledare samt
kontrollansvarig och BAS-P
Leif Åkesson, elkonsult och installationsledning el.

 

 


läs mer

Laddningsramper med skärmtak för biogasbussar.

Beställare: Länstrafiken Mälardalen AB

Referens: Christer Göransson

Vårt uppdrag: Upprättande av förfrågningsunderlag, byggledning.

Våra konsulter: Leif Åkesson, elprojektering, Bengt-Göran Nilsson, samordning rör- o styrarbeten, byggledning, Per-Anders Norman, admininstrativa föreskrifter, offentlig upphandling o byggledning.


läs mer

Würth Sverige AB´s huvudkontor och lager ligger strategiskt placerat i Sveriges logistiknav; Örebro – med mycket bra kommunikationer till övriga delar av landet. Från lagret utgår mer än 250 000 paket/år till kunderna. Leveranser sker med en servicegrad på över 98 %.
Beställare: Würth Sverige AB. Vårt uppdrag: Inledande kostnadsbedömningar inför beslut. Projektstöd i upphandling och genomförande, slutbesiktning. Våra konsulter: Henrik Johansson, projekterings- och projektledning. Bengt-Göran Nilsson, Leif Åkesson, Henrik Johansson, besiktningar
Byggnaden vann MIPIM Reward 2015 i kategorin Bästa industri- och logistikbyggnad. Byggnaden som har ritats av White arkitekter, var den enda svenska byggnaden i final. Priset delades ut i Cannes på MIPIM som är Europas största och mest betydelsefulla mässa för fastighetsbranschen.
Se mer


läs mer

Om- och Tillbyggnad av lokaler för Citygross och Systembolaget.
Ca 10 000 + 1 200 m2 butiksyta.

Beställare: W-Invest Fastigheter AB

Referens: John-Allan Hygerth

Vårt uppdrag: Rambeskrivningar och stöd i upphandling. Tekniskt stöd under entreprenadtiden. Entreprenadbesiktningar

Våra konsulter:

Per-Anders Norman, samordning beskrivningsarbete, administrativa föreskrifter, besiktningsman

Benny Johansson, beskrivning VVS, Vent, biträdande besiktningsman VVS, Vent

 


läs mer

Uppställningsytor för bussar, verkstad, garage och administrationsbyggnad.

Beställare: Örebroporten AB

Referens: Ulf Wennlöf

Vårt uppdrag: Projektering av elanläggning

Våra konsulter: Leif Åkesson, elprojektering


läs mer

Nybyggnad av kontor, bostäder och parkeringsgarage
Byggnader i 12 vån

Beställare: Behrn

Vårt uppdrag: Installations- och projekteringsledning samt kontroll.

Våra konsulter:

Kjell-Arne Andersson, Projekt- och projekteringsledning.
Bengt-Göran Nilsson, Installationsledning, biträdande besiktningsman VVS
Benny Johansson, Rambeskrivning VVS
Jan Gustafson, Rambeskrivning El, biträdande besiktningsman El

 

 


läs mer

Öppenhet, ökad säkerhet och miljöansvar är ledstjärnorna för skapandet av rättscentrum. Det sju våningar höga nybygget på cirka 18 000 kvm har certifierats enligt det internationella miljöklassificeringssystemet LEED på Platina-nivån, vilket är den högsta nivån. Samlade lokaler för Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Polisen

Entreprenaden färdigställdes och verksamheterna kom igång under 2013.

Beställare: Norrporten i Örebro AB

Referens: Olle Wärvik

Vårt uppdrag:

Projekt-, Installations- och projekteringsledning samt kvalitetsledning och besiktning

Våra konsulter:

Kjell-Arne Andersson, Beställarens projektledare
Bengt-Göran Nilsson, installations- o kvalitetsledning, besiktning
Per-Anders Norman, kvalitetsledning, besiktning, LEED

 


läs mer