Kv Tennstopet, Örebro

Ombyggnad av fjärrvärme och komplettering med fjärrkyla till kv Tennstopet,Örebro

Byggnaderna som omger kvarteret Drottninggatan/Nygatan/Köpmangatan består i huvudsak av bostäder från plan 2 och uppåt.

Plan 1 inrymmer butiker för konfektion och teknik mm

Lastintag för butiker via port och ramp till källarplan.

I källarplan inryms transfomatorstation / ställverk för stor del av citykärnan.

Kylning av traforummet sker med kylmaskin som levererar varmt vatten som återvinns både till tappvarmvatten , värme till radiatorsystem mm samt till garaget och därefter kylning med fjärrkyla.

Butiker förses med nya centrala ventilationsaggregat,fläktluftkylare inom resp butik mm drivs av fjärrkyla.

Beställare:    E.On Försäljning Sverige AB

Vårt uppdrag:
Projektledning inom installationsområdet.

Våra konsulter:
Rolf Lindén projektledare, samordningsansvarig inom projektet.