Om- och tillbyggnad av Kv Fabriken Örebro

I hörnet av Södra Grev Rosengatan och Skolgatan ligger kv Fabriken 20 och 21, två fastigheter byggda 1935. Trevåningshusen av tegel skall byggas på med två våningar som skall inrymma 20 nya lägenheter.
De 28 befintliga lägenheterna renoveras med nya ledningar, ytskikt och skåpsnickerier.
Projektet skall påbörjas i början av 2013 och stå klart i april 2014.

Beställare: Systrarna Hermanssons Fastighetsförvaltning AB

Referens: Marie Hermansson

Vårt uppdrag:
Projekt-, projekterings- och installationsledning samt
kontrollansvarig och BAS-P.

Våra konsulter:
Kjell-Arne Andersson, projekt- och projekteringsledare samt
kontrollansvarig och BAS-P
Leif Åkesson, elkonsult och installationsledning el.