Ombyggnad för SCB kv Tullen Örebro

När SCB förnyar sitt hyresavtal med Norrporten i det s k SCB-huset minskar man samtidigt sin lokalyta med 2500 m2.
Man går ifrån de traditionella cellkontoren och skapar istället effektiva ytor i ett kontorslandskap.
Tre våningar byggs om på detta sätt samtidigt som nya mötesrum tillskapas och pausutrymmena renoveras.
Projektet påbörjas i december 2012 och skall stå klart i juli 2013.

Beställare: Norrporten i Örebro AB
Referens: Hans Hjalmarsson

Vårt uppdrag: Projekt- projekterings- och installationsledning samt kontrollansvarig och BAS-P.

Våra konsulter:
Kjell-Arne Andersson, projekt- och projekteringsledare samt kontrollansvarig och BAS-P.
Bengt-Göran Nilsson, installationsledning