Tjänster


För våra uppdragsgivares räkning utför vi projekt-, bygg- och installationsledning, samt projekteringsledning.

Vi driver projekt från idé, genomförande och förvaltning.

Vi är certifierade som BAS-P, certifierade kontrollansvariga enligt PBL och har certifierade besiktningsmän SBR.

Vi utför utredningar inom bygg- och förvaltningsområdet och har stor erfarenhet av kostnadsbedömningar och tekniska utredningar

Inom fackområdena vvs och el finns även projekterande ingenjörer.

Våra kunder är företag och organisationer inom näringsliv och offentlig sektor